Avís Legal

Avís legal

Les dades identificatives del responsable del lloc web són les que figuren a continuació: Hidrometering, S.L.U. (en edavant “HIDROMETERING”)  amb NIF B44712297, Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al full número M-785780, Foli 123, Llibre 0, Secció 8, Tom 44613 del Llibre de Societats i amb domicili social a Avenida del Doctor Arce, 14, 28002 Madrid.    

L’accés i ús del lloc web de HIDROMETERING atribueix a qui el realitza la condició d’ ”Usuari” que accepta plenament i sense reserves aquestes condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i condicions del lloc web.  

Condicions Generals d’Utilització del Lloc Web 

Objecte

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi accés, creació, edició, modificació i supressió) al present lloc web de HIDROMETERING, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en el mateix. Qualsevol persona que accedeixi al present lloc web es considera “Usuari” i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment que accedeixi al present lloc web, així com a les condicions particulars que, si escau, us siguin aplicables.  

HIDROMETERING es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i el disseny del lloc web; modificar o eliminar serveis o continguts, així com les condicions d’accés i/o ús del lloc web. 

Ús

L’Usuari és conscient i accepta que l’ús del lloc web es fa en tot cas sota la seva única responsabilitat. Queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a HIDROMETERING o qualsevol tercer. En la utilització del lloc web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i/o els drets de HIDROMETERING i/o de tercers o que pogués causar danys, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que dificulti de qualsevol manera la normal utilització del lloc web.  

HIDROMETERING adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus, però l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, HIDROMETERING no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics de l’Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La informació sobre el tractament de dades personals que efectua HIDROMETERING està disponible al següent enllaç.  

Aquest lloc web pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i en què, per tant, no és aplicable aquesta política de protecció de dades. Us aconsellem llegir les indicacions que contingui al respecte cada pàgina web que visiteu. Vostè passarà a ser l’únic responsable de les seves connexions amb aquestes pàgines.  

Drets de propietat Industrial i Intel·lectual 

Tota la informació continguda al lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades) és propietat de HIDROMETERING.  

Els drets d’explotació sobre aquest lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública seran titularitat en tot moment amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte d’aquests drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tot el món a HIDROMETERING, incloent-hi qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i altres materials creats, editats i/o modificats per l’Usuari. L’Usuari no podrà utilitzar les marques registrades per HIDROMETERING, noms comercials, dissenys, know-how, així com qualsevol altre signe distintiu de HIDROMETERING, sense el previ i exprés consentiment de la mateixa.  

L’Usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni íntegrament, aquesta informació, sense el consentiment previ i exprés de HIDROMETERING. Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu: 1) L’usuari no està autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de HIDROMETERING, així com qualsevol mecanisme de protecció. 2) L’usuari no està autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació de la web. Tota la informació del lloc web està protegida sota els drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de HIDROMETERING, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Les marques (signes distintius i logos) que apareixen al lloc web són titularitat exclusiva de HIDROMETERING i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o al lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels respectius i legítims propietaris.  

Exclusió de garanties i responsabilitat 

HIDROMETERING no és responsable dels danys o perjudicis derivats de l’ús dels continguts del web. Especialment, HIDROMETERING no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços o links que conté aquest lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. HIDROMETERING no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i de les pàgines web. L’accés a aquestes a través d’aquest lloc web tampoc implica que HIDROMETERING recomani o aprovi els continguts. HIDROMETERING no es fa responsable de les deficiències del servei del vostre centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants de mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. HIDROMETERING no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús de la informació. HIDROMETERING no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que poguessin causar-se al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.  

Hiperenllaços i llocs enllaçats 

L’usuari que pretengui establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del lloc web al lloc web de HIDROMETERING, haurà d’obtenir una autorització prèvia i per escrit de HIDROMETERING. L’establiment d’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre HIDROMETERING i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de HIDROMETERING dels seus continguts o serveis. En tot cas, HIDROMETERING es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al vostre lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.  

Al lloc web de HIDROMETERING es posa a disposició de l’Usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, Hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (e.g. links o botons), que permeten a l’Usuari l’accés a llocs o portals d’Internet pertanyents o gestionats per tercers (Llocs Enllaçats). HIDROMETERING no ofereix ni comercialitza per si i/o per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis, així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent als mateixos, assumint l’usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.  

Legislació aplicable i jurisdicció 

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.  

HIDROMETERING i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei del lloc web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix en el present document.