Política de privacitat

Política de privacidad

Política de privacitat Aquesta Política té per objectiu donar a conèixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilitis o recollim com a usuari de la web de HIDROMETERING (d’ara endavant, el “Lloc web” o “la Web”), mitjançant formularis i/o cookies perquè puguis decidir lliure i voluntàriament si desitges que els tractem.

En relació als clients de HIDROMETERING, pots trobar més informació sobre el tractament de les teves dades a la Política de Privacitat de Clients.

Qui és el Responsable del tractament de les dades recollides a través d’aquest Lloc web?

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través d’aquest Lloc web és HIDROMETERING S.L. (d’ara endavant, “HIDROMETERING”)

 2. Quin tipus de dades recull HIDROMETERING recollits a través d’aquest Lloc web i per a què s’utilitzen i quina és la base de legitimació?

Visitar la Web de HIDROMETERING i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitzes (que no sempre ens permetrà identificar a l’Usuari) a través de cookies instal·lades al teu equip. Si us plau, consulta més detalls a la nostra Política de cookies.

L’Usuari de la Web pot realitzar diferents gestions en les quals no sent client, ni estant registrat en el nostre sistema, serà necessari tractar les seves dades personals, per exemple: realitzar consultes, formular queixes o presentar reclamacions.

Segons la gestió a realitzar i per poder atendre-la correctament, es podran sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i DNI en alguns casos), dades de contacte (adreça postal, telèfon, correu electrònic segons la petició), altres dades relacionades amb la petició que es realitza, adreça del punt de subministrament, entre altres.

Les teves dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda en el formulari al qual accedeixes i completes.

La base de legitimació serà l’interès legítim en atendre les sol·licituds, consultes, queixes, etc.., per les quals es posa en contacte amb HIDROMETERING. Tu pots oposar-te al tractament de les teves dades.

3. Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

HIDROMETERING tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat d’aquests i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i els fins del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

4. Qui pot accedir a les dades personals facilitades a HIDROMETERING a través d’aquest lloc web?

HIDROMETERING utilitza proveïdors de serveis que en el seu cas hauran d’accedir a les dades d’usuaris per poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests proveïdors tindran la condició d’Encarregats del tractament, i només tractaran les dades personals conforme a les instruccions de HIDROMETERING. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’Usuari per a fins propis o diferents als detallats en aquesta Política.

Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan situats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant situades en EEE, comparteixen la informació amb altres entitats situades fora d’aquest territori. HIDROMETERING, garanteix que:

  • Les transferències es realitzen a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció comparable al europeu.
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació (en l’actualitat, només es realitzen transferències a EE UU, entre altres), s’han signat les Clausules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió.

Pots consultar aquesta informació a la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

Per a més informació, contacta amb el Delegat de Protecció de dades de HIDROMETERING.

5. A qui comuniquem les teves dades?

HIDROMETERING no comunica les teves dades personals recollides a través d’aquest lloc web a tercers, llevat que Tu donguis el teu consentiment expressament o per donar compliment a una obligació legal.

6. Per quant temps conservem les teves dades?

Les teves dades personals seran conservades pel temps necessari per donar resposta a la teva consulta o petició. Posteriorment, es conservaran bloquejades per respondre d’eventuals responsabilitats legals. Transcorregut aquest període les teves dades seran eliminades de forma definitiva.

7. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

La Llei et reconeix, en cas d’haver atorgat el teu consentiment a poder retirar-lo en qualsevol moment, així com el poder exercir els següents drets en matèria de protecció de dades:

DRETCONTINGUT
AccésPodràs consultar quines dades personals estan incloses a les bases de dades de HIDROMETERING.
RectificacióPodràs modificar les teves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
OposicióSol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
SupressióPodràs sol·licitar que eliminem les teves dades personals.
Limitació del tractamentPodràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos: Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les teves dades. Quan el tractament és il·lícit, però Tu t’oposes a la supressió de les teves dades. Quan HIDROMETERING no necessiti tractar les teves dades, però Tu les necessitis per l’exercici o la defensa de reclamacions. Quan Tu t’hagis oposat al tractament de les teves dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
PortabilitatPodràs rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, així com a transmetre’ls a un altre responsable.

Per exercir els anteriors drets, o revocar el consentiment prestat, serà suficient que ens enviïs la teva sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

  • Per correu postal a l’adreça: apartat postal FD 1290
  • Per correu electrònic: atencioalclient@hidrometering.com

El sol·licitant haurà d’estar suficientment identificat en la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà sol·licitar que faciliti la informació addicional necessària per confirmar la seva identitat. En cas que s’actuï a través de representació legal haurà d’aportar-se, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva informació personal, pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de HIDROMETERING al correu electrònic privacy@hidrometering.com o per correu postal a l’adreça, apartat postal FD 1290 indicant a la sobre “A l’atenció del delegat de protecció de dades de HIDROMETERING”

En tot cas, com a afectat o interessat, tu també pots presentar les denúncies que consideris oportunes davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat )

8. Xarxes socials

Com a norma general, els perfils corporatius de HIDROMETERING a xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilita dades a través de missatges privats a xarxes socials amb motiu d’una consulta o petició realitzada per aquest mitjà, les dades personals facilitades seran utilitzades exclusivament per atendre la petició efectuada, en els termes exposats en aquesta Política. Et recordem que no has d’incloure dades personals propies o de tercers (com e-mails, nom, telèfon o número de contracte) a través de missatges oberts a cap xarxa social. Si no estàs segur si el teu missatge pot o no ser llegit per tercers, t’aconsellem que ens contactis per un altre canal.