Col·laboració amb la societat

Col·laborar amb les administracions públiques i la societat pel que fa a les nostres actuacions de protecció del medi ambient i prevenció de riscos laborals.