Formació professional

Promoure la formació i conscienciació del nostre personal, entenent-la com una eina que millora la seva competència i capacitació, per aconseguir la satisfacció dels nostres clients, amb criteris de respecte al medi ambient i un millor exercici en relació amb la seva pròpia seguretat i salut, i que aquest principi sigui aplicat pels nostres proveïdors.