EL MANTENIMENT DE L’EQUIP DE MESURA ESTÀ INCLÒS EN LA FACTURA DE CONSUM D’AIGUA?

Hem de tenir clar que el manteniment de l’equip de mesura NO està inclòs en la factura de consum d’aigua que emet l’Entitat subministradora, Aigües de Barcelona.