Protecció i salut laboral

Considerar en tot moment la protecció i la salut laboral dels nostres empleats en el disseny i l’organització dels llocs de treball, vigilant igualment les condicions de treball del personal extern que realitza les seves activitats als nostres centres, així com la seguretat dels clients a les nostres instal·lacions.