PERQUÈ PAGO UN IMPORT DE MANTENIMENT DIFERENT DEL MEU VEÍ?

La tarifa es calcula sobre la base de les característiques de l’equip de mesura i de la modalitat de contracte. El client té la possibilitat de llogar o comprar l’equip de mesura, en funció de les seves pròpies necessitats o interessos El tipus de contracte o l’equip de mesura instal·lat, pot fer variar l’import a pagar.