QUINA PERIODICITAT TÉ LA FACTURA?

El manteniment de l’equip de mesura es factura anualment, iniciant-se el període de facturació, a partir de la data d’instal·lació de l’equip de mesura d’aigua en el seu domicili.